top of page
Ewa Pawluk polski psycholog Londyn
Ewa Pawluk, MBPsS

 

W 2006 roku uzyskałam tytuł Magistra Psychologii na KUL. Po studiach zajmowałam się doradztwem zawodowym i pracą z długoterminowo bezrobotnymi osobami w Polsce.

 

W Wielkiej Brytanii mieszkam od 2007 roku.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami w ostrych stanach psychotycznych hospitalizowanych na oddziałach zamkniętych, jak i z pacjentami o podwójnej diagnozie (z niepełnosprawnością intelektualną) przebywającymi na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej.

Od 2011 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczną.

 

Niezmiernie cenię sobie ciągły rozwój zawodowy. Z tego powodu podjęłam naukę w szkole psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przeszłam również szereg szkoleń w Wielkiej Brytanii, między innymi: Prevention and Management of Violence and Aggression; szkolenie dotyczące brytyjskiej legislacji odnoszącej się do zdrowia psychicznego –- Mental Health Act training; szkolenie na temat praw i obowiązków osób pracujących z klientami o obniżonej kondycji psychicznej –- Safeguarding of Vulnerable Adults.

 

Jestem zarejestrowana jako Counselling Psychologist w HCPC (Health and Care Professions Council). Przynależę także do Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) oraz do Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Wielkiej Brytanii (Polish Psychologists’ Association).

 

Pracuję w nurcie psychologii psychodynamicznej. Podejście to koncentruje się wokół koncepcji, że u osoby zachodzi niedostosowanie funkcjonowania, które jest co najmniej po części nieświadome. Zakładane niedostosowanie rozwija się we wczesnym dzieciństwie i w końcu powoduje dysonanse w codziennym życiu.

Terapeuta psychodynamiczny najpierw interweniuje w celu złagodzenia dyskomfortu skojarzonego ze słabo rozwiniętą funkcją, a następnie pomaga pacjentowi zwrócić uwagę na istnienie niedostosowania, wspólnie pracując przez cały czas nad rozwinięciem strategii prowadzących do zmiany.

 

 

Etyka

 

Praca psychologiczna i psychoterapeutyczna opiera się na szczególnej relacji między terapeutą i pacjentem, której charakter określony jest wymogami konkretnej szkoły psychoterapeutycznej oraz etyką zawodową.

Prowadzę praktykę w oparciu o kodeks etyczny Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz HCPC.

bottom of page